Tag: מיהו מומחה? דיעה אישית

מה למדתם השנה?

אילו כישורים רכשתי בשנה האחרונה?? שאלה מעולה!!
הקרובים אלי מי יותר ומי פחות, יודעים על הסקרנות הטבעית שבי ועל יכולת ואהבת הלמידה שבי.
יותר מזה, בזיכרוני – הייתי תלמידה מ-ע-ו-לה!
הזיכרון הזה עמד היטב במבחן השנים מאז סיימתי לחבוש את ספסלי בתי הספר.
ואז…לראשונה בחיי [ואולי זה בעצם המזל שלי??] נוכחתי לגלות שקיים פער עצום בין תחושת הישגיי ברכישת ידע ויכולותיי האקדמיות לבין האופן שבו הישגיי באו לידי ביטוי והערכה בציונים שהעניקו לי המורים שלי.
ואתם?
מה למדתם השנה?