Tag: ולנטיינ'ס

אני מגלה על מי שר שלום חנוך את השיר: אהבת נעוריי

ספרון מתנה מעדי התינוקת ל-אבא מנשה

ראיתי אותם היום בקניון…
ואז הציפו הדמעות את עיניי.
ואז התחלתי לבכות.
ומתוך הדמעות, צפו ועלו שני זכרונות: