Tag: בריאות

התחלה חדשה, ברכה ותפילה

לאורך כל השנה האחרונה בחרתי לבצע שינויים.
קטנים,
כצעדי תינוק ממש.
שאינם ברורים אלא מהוססים, בודקים ומבררים…האם הקרקע עליה אני צועדת = עושה את השינוי מתאימה לצעד הנוכחי?, לצעד הקודם? איך אתאים את עצמי לצעד הבא?

וכל פעמה של כל צעד קטנטן אותו פסעתי יכולה להוביל למקומות מרתקים, מסקרנים, חדשים ואחרים עבורי.
וכך, אחד הצעדים שבחרתי היה לבחור להכניס תנועה לחיי.
לצעוד.

מה מפסיד ילד שלא ישן מספיק שעות?

מירב ההתפתחות של התינוק
מתקיימת ב-שלוש השנים הראשונות לחייו.

בטבלה הבאה תוכלו לראות כי על פי המחקר האחרון (בארה"ב) עולה כי תינוקות וילדים עד גיל 3 ישנים פחות שעות מהכמות המומלצת.
תינוק שאינו ישן דיו מפסיד כ- 2220 שעות שינה = שעות התפתחות ב-שלוש השנים הראשונות של חייו.

ואצלכם?