Category: אישי

התחלה חדשה, ברכה ותפילה

לאורך כל השנה האחרונה בחרתי לבצע שינויים.
קטנים,
כצעדי תינוק ממש.
שאינם ברורים אלא מהוססים, בודקים ומבררים…האם הקרקע עליה אני צועדת = עושה את השינוי מתאימה לצעד הנוכחי?, לצעד הקודם? איך אתאים את עצמי לצעד הבא?

וכל פעמה של כל צעד קטנטן אותו פסעתי יכולה להוביל למקומות מרתקים, מסקרנים, חדשים ואחרים עבורי.
וכך, אחד הצעדים שבחרתי היה לבחור להכניס תנועה לחיי.
לצעוד.

להעז…לשנות…או… מה הזאב שלך?

הסרטון הזה מראה שלכל אחת יש התמודדות עם איזה אישיו…ומבלי שתביט בו ב"פחד", ב"לבן של העיניים" אי אפשר לה להמשיך הלאה
ו-מדגימים זאת בדרך של התמודדות עם הפחד… מתי את זוכרת שצעדת לאחור בפעם הראשונה?