Tag: פלדנקרייז ומתמטיקה

ריקוד, פלדנקרייז ומתימטיקה האם הם קשורים זה לזה?

הייתם תלמידים טובים במתמטיקה?
"הלך לכם" בקלות?
רקדתם כשהייתם צעירים?
ניסיתם לעסוק גם בכוריאוגרפיה?
כמובן שאפשר להמשיך ולשאול:
מהו כשרון ונטיית הלמידה שלך על פי רוב? (ריאלית או הומנית),
באיזה אופן את לומדת ואיך? (חיקוי, שינון, כתיבה, הרצאה ועוד)
האם ידוע לך איזו המיספרה (צד במוח) דומיננטית אצלך (צד ימין או שמאל במוח),
אישה או גבר?
ומה הקשר של כל השאלות הללו לפלדנקרייז, לריקוד ולמתימטיקה?