Tag: עיכוב התפתחותי

תנועה והתפתחות תינוקות בשיטת פלדנקרייז (Child'Space)

יצרת אצל אור עניין לתנועה!
ובהמשך עזרת לו ללמוד איך לארגן את גופו טוב יותר, כך שתנועתו תשתפר. אין לי ספק שאת נתת לאור בסיס חשוב להתפתחות,
שמפרותיה אנחנו נהנים היום.
בשנים האחרונות מגיעים הרבה הורים ותינוקות אל הקליניקה שלי. חלק מההורים מגיעים אלי עם תינוקות בעלי עיכוב התפתחותי משמעותי, חלקם באים משום שיש להם שאלות בנוגע להתפתחות, לקצב, לזמן ולפעילות של ילדיהם. חלקם מגיע כי סבא-סבתא דואגים ומפנים את ההורים והנכד אלי.