Tag: סימטריה

השאיפה לסימטריה ושיטת פלדנקרייז

שיטת פלדנקרייז היא הבסיס לכל דבר שאנו עושים בכל מצב, בכל יום, בכל רגע נתון. היא מאפשרת לנו לחזור לתנועה טבעית. היא מאפשרת לנו לשכלל את יכולתנו התנועתית מבלי להביא אותנו להתמודד במקומות בעלי אתגר יוצא דופן – כך שכאשר נזדקק ליכולת מיוחדת היא תימצא לנו – מתוכנו.
איפה אנחנו נפגשים ב- א-סימטריה בגופינו, במערכות שלנו?
בואו הצטרפו אלי לתרגיל קצר על פי שיטת פלדנקרייז שיאפשר לכם לחוות בהתנסות אישית את חוויית ה-א-סימטריה