Tag: להקלה על שורש כף היד

פלדנקרייז גם "עושים" בישיבה

אם הייתם יכולים להיות "צלמי הבית" של מורים בשיטת פלדנקרייז והייתם מוזמנים לצלם את השיעורים הקבוצתיים יש סיכוי גדול שרוב המצולמים שלכם היו נשים. אולי יופיע גבר או שניים ולכל היותר שלושה בתמונות.
בשבוע שעבר הוזמנתי כמדריכה בפרויקט "אורח חיים בריא" בצה"ל לתת שיעור פלדנקרייז בקבוצה באחד הבסיסים.
להפתעתי הרבה!! האולם היה גדוש בגברים ו-רק אישה אחת. איזו חוויה מעניינת.