Tag: כתף קפואה

שוב, לא כואב לי

נשאלתי השבוע:
מתי בפעם האחרונה "נפל לך האסימון" ומה הצית את התובנה?
לא נדרשתי לחשיבה ארוכה.
כמומחית לשיטת פלדנקרייז, פעמים רבות אני ממש שומעת את האסימונים נופלים אצל תלמידי, מטופליי וגם אצלי.
עבורי, זו זכות גדולה במיוחד להיות שם לצידם, כשתובנה חדשה נולדת ומחליפה הרגל ישן שמכאיב או מגביל.
יחד עם זאת, ברצוני לשתף בתובנה אישית נפלאה שגיליתי בזכות העובדה הפשוטה – שוב !!! נפטרתי מכאב בעזרת שיטת פלדנקרייז.

מעשה שהיה – כך היה