Tag: יום הזכרון לשואה ולגבורה

זוכרת, לא רק ביום הזכרון

לקראת כל צהריי ערב יום הזיכרון זה קורה לי…
אני מארגנת את נרות הזיכרון אותם אדליק לקראת ערב. ב- 15 השנים האחרונות – שני נרות;
אחד לזכר משפחות האיש שלצידי ואחד לזכר המשפחות שלי.
אילו שאת שמותיהם וקרבתם לא מכיר אף אחד "אצלינו"…
אני נשבעת לזכור ולא לשכוח!