Tag: חנוכה

לא חשבתי שפלדנקרייז יכול לעזור לי

סיפורי הנפלאות של אחת שהיא שניים,
כלומר הנפלאות שגילו הנשים ההרות שבאו לטיפול אישי בשיטת פלדנקרייז.
אל הקליניקה שלי הגיעו הרבה נשים במהלך תקופת הריונן. כל אחת מהנשים המקסימות הללו, הפכו כבר מזמן לאמהות.
רוב התלונות היו על כאבים הקשורים באופן ישיר או עקיף לתקופת ההריון כגון: כאבי הגב, כאבי רגליים, שאלות בנוגע לקשיי נשימה ועוד.
כל אחת מהנשים קיבלה ממני מספר מועט של שיעורים אישיים. והתגובות (מובאות בהמשך) היו מאוד מרגשות.