Tag: חלום

שלוש מדינות אליהן היית רוצה לנסוע ו-מדוע?

תראו, תראו.

נותנים לי "משימה" לכתוב על שלושה מקומות – שלוש מדינות אליהן ארצה לנסוע ואני כבר מנדבת מספר שונה – חמש לצורך העניין. ועדיין לא ציינתי את איי גלפגוס (בדרום ארגנטינה) וגם את פרו ותרבות האינקה שלה ולא את יפן ולא את סין ולא ולא ולא…