Tag: פחד

להעז…לשנות…או… מה הזאב שלך?

הסרטון הזה מראה שלכל אחת יש התמודדות עם איזה אישיו…ומבלי שתביט בו ב"פחד", ב"לבן של העיניים" אי אפשר לה להמשיך הלאה
ו-מדגימים זאת בדרך של התמודדות עם הפחד… מתי את זוכרת שצעדת לאחור בפעם הראשונה?