Tag: הפרעת קשב וריכוז

מה מפסיד ילד שלא ישן מספיק שעות?

מירב ההתפתחות של התינוק
מתקיימת ב-שלוש השנים הראשונות לחייו.

בטבלה הבאה תוכלו לראות כי על פי המחקר האחרון (בארה"ב) עולה כי תינוקות וילדים עד גיל 3 ישנים פחות שעות מהכמות המומלצת.
תינוק שאינו ישן דיו מפסיד כ- 2220 שעות שינה = שעות התפתחות ב-שלוש השנים הראשונות של חייו.

ואצלכם?