Tag: דני בר ז"ל

המבטים הסודיים של האמהות…

יחד עם הפיכתנו לאמהות – מתרחשים עוד כמה שינויים.
מצד אחד אנו מתחילות לפחד ולחשוש, לחלום חלומות בלהות מלאי סיוטים
ובמקביל להם נוצרים בינינו לבין אחיותינו לאמהוּת קשרים מופלאים, קסומים וחזקים יותר מקשרי השטיחים המרהיבים בעולם.
יש מבטים סודיים שכל אמא טובה דיה מכירה…