Category: שינה

על הנס של השינה הערבה

נדודי שינה – איזו מכה!!. כשלא נרדמים או כשמתעוררים באמצע הלילה ולא מצליחים לחזור לישון. על פי הסטטיסטיקה כ- 90 אחוז מהאוכלוסיה תסבול בשלב זה או אחר של חייה מנדודי שינה. מאוד לא מעודד.
בשלוש שנים האחרונות למעלה מ- 300 אנשים למדו ממני את טכניקת שינה ערבה, להתמודדות ומניעת נדודי שינה.
בואו לקרוא מעט מהדברים שכתבו אלי אנשים שהשתתפו בסדנה.

מה מפסיד ילד שלא ישן מספיק שעות?

מירב ההתפתחות של התינוק
מתקיימת ב-שלוש השנים הראשונות לחייו.

בטבלה הבאה תוכלו לראות כי על פי המחקר האחרון (בארה"ב) עולה כי תינוקות וילדים עד גיל 3 ישנים פחות שעות מהכמות המומלצת.
תינוק שאינו ישן דיו מפסיד כ- 2220 שעות שינה = שעות התפתחות ב-שלוש השנים הראשונות של חייו.

ואצלכם?